تولید انرژی خورشیدی

افزار ایده آل و

انرژی خورشیدی

با توجه به زیرساخت های مناسب و رشد چشمگیر بازار و صنعت تولید انرژی خورشیدی در کشور، شرکت افزار ایده آل به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک ، در تمامی بخش های مشاوره توسعه و طرح توجیهی و نیز طراحی ،خرید و نصب تجهیزات مولد برق خورشیدی در مقیاس های کوچک (خانگی و صنعتی) و مقیاس بزرگ نیروگاهی، آماده ارائه خدمات میباشد. شرکت افزار ایده آل ارتباط تجاری موثری با اکثر شرکتهای تولیدکننده تجهیزات نیروگاهی معتبر و مطرح در زمینه تولید پنل و اینورتر درسطح بین المللی این صنعت را دارا می باشد.

بیشتر

برند های معتبر