مشاوره مدیریتی

مدیریت منابع انسانی

مشاور منابع انساني

مشاور منابع انساني
• شناسايي و جذب مديران كليدي و ارشد
• ايجاد ساختار سازماني كارا و متناسب با نياز مجموعه
• بررسي و رفع چالش هاي درون سازماني
• كوچينگ سازماني
• آموزش مديران ارشد در زمينه هاي تخصصي مديريت
• برگزاري كلاسهاي آموزشي كاركنان
• كمك به تعديل نيروها

با ما تماس بگیرید

تماس