مشاوره مدیریتی

مدیریت استراتژیک

مشاوره استراتژیک مفهوم مشاوره استراتژیک چیست؟ مشاوره مدیریت استراتژیک خدمتی است که به سازمانها کمک میکند تا با هدایت منابع موجود، به نحوی موثر و کارا از رقبای خود متمایز گردند و با نیل به اهداف منحصر به فرد، در راستای توسعه کسب و کار خود گام بردارند.

مشاوره استراتژیک مفهوم مشاوره استراتژیک چیست؟ مشاوره مدیریت استراتژیک خدمتی است که به سازمانها کمک میکند تا با هدایت منابع موجود، به نحوی موثر و کارا از رقبای خود متمایز گردند و با نیل به اهداف منحصر به فرد، در راستای توسعه کسب و کار خود گام بردارند. مدیریت استراتژیک فرآیند پیگیری بیانیه ماموریت سازمان بر اساس رابطه بین سازمان و محیط پیرامون آن می باشد و در لغت به فعالیت تصمیم‌سازی استراتژیک در یک سازمان اشاره دارد. مدیریت استراتژیک با به‌کارگیری تکنیکهای ارزیابی نظیر تحلیل SWOT (نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت) راهبری می‌گردد. مشاوره استراتژیک می بایست از قوتهای سازمان بهترین استفاده را برده و نقاط ضعف سازمان را کاهش دهد، می‌بایست فرصتهای موجود را شناخته و تهدیدها را نادیده نگیرد. برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیندی مستمر برای ارزیابی و کنترل تجارت و یا صنعتی است که سازمان مذکور در آن حضور دارد. ایجاد ساز و کار ارزیابی رقبا کنونی و آتی، ارزیابی هدفگذاری انجام شده و تحلیل استراتژی های رقابتی و همچنین بازنگری دورهای استراتژی ها در راه کشف انحراف بین برنامه و اجرا و در صورت نیاز ارائه و تدوین استراتژی جایگزین از اهم مسئولیتهای مشاوره استراتژیک می‌باشد. و عملا در ایجاد اتحاد و هماهنگی بین عملکردهای گوناگون موجود در یک سازمان نقش به‌سزایی ایفا میکند. مهم ترین فواید مشاوره مدیریت استراتژیک از مهمترین فواید مدیریت استراتژیک می‌توان به شناسایی و الویت بندی فرصتها اشاره نمود. رفتن به سوی محصولات و خدمات و یا بازارهای جدید، تنها زمانی قابل انجام خواهد بود که پیش تر در سند استراتژی سازمان در خصوص آن، برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد. مدیریت استراتژیک باید به سازمان این اختیار و توانایی را بدهد که فعالیت مدنظر این برنامه مورد بررسی “هزینه-فایده” قرار گیرد تا سودآوری آن برای سازمان مشخص گردد. از این رو بهره مندی از مشاور استراتژیک برای تدوین استراتژی های مناسب برای توسعه مواردی همچون مارکتینگ، مشاور مالی و مشاور برندینگ، مدیریت منابع انسانی و.. نقش بسزایی در پیشرفت یک کسب و کار دارد. خدمات مشاوره استراتژیک به منظور بهبود عملکرد، تدوین و توسعه استراتژی های کاربردی جهت بهبود و ارتقاع عملکرد سازمان شامل: - تدوین استراتژی برای تجزیه و تحلیل شرایط خارجی و داخلی - تدوین استراتژی های مورد نیاز برای رهبری و هدایت تیم - تدوین استراتژی متناسب با چشم انداز در نظر گرفته شده برای سازمان - تدوین استراتژی های مرتبط با برند سازی و سهم بازار - تدوین استراتژی مبنتنی بر هرکدام از واحد های سازمان به صورت مجزا

با ما تماس بگیرید

تماس