افزار ایده آل و

کالابان لجستیک

شرکت خدمات زنجیره تامین کالابان متین (کالابان لجستیک) از شرکتهای تامین کننده سرویس لجستیک به شرکت افزار ایده آل میباشد. این شرکت با هدف ارائه خدمات نوین لجستیکی و زنجیره تامین در سطح استانداردهای جهانی و با استفاده از دانش و تکنولوژی روز در این صنعت در سال 1392 شکل گرفت. سرفصل مهمترین خدمات قابل ارائه این شرکت را میتوانید در وبسایت این شرکت ملاحظه بفرمایید.

ورود به سایت کالابان لجستیک